Language: NEDERLANDSE

Samenvatting & aanbevelingen

Samenvatting & aanbevelingen

Executive Summary

De ‘Don’t Buy Into Occupation” (DBIO) coalitie is een gezamenlijk project van 25 NGO’s: Palestijnse en regionale en ook Europese organisaties gevestigd in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De coalitie onderzoekt de financiële relaties tussen bedrijven die betrokken zijn bij de illegale Israëlische nederzettingenindustrie in bezet Palestijns Gebied (OPT) en Europese financiële instellingen (FIs).

De instandhouding en uitbreiding van Israëlische nederzettingen zijn illegaal onder het internationaal recht. Onder het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC) kunnen de nederzettingspraktijken tot individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Internationaal humanitair recht (IHL) – specifiek de Vierde Geneefse Conventie- verbiedt gedwongen individuele of massale verplaatsing en uitzetting van beschermde personen door de bezettende macht en het verplaatsen van haar eigen burgerbevolking naar bezet gebied.

DBIO

Share