Language: NORSK

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

Executive Summary

Professor Michael S. Lynk er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de palestinske områdene som har vært okkupert siden 1967 (2016- til d.d.).

Vi er inne i en overgangsperiode når det gjelder næringsliv og menneskerettigheter, en periode som er både lovende og risikofylt.

Det lovende er arbeidet FN og andre organisasjoner har gjort de siste årene for å styrke dette forholdet, blant annet gjennom FNs Veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), som ble vedtatt i 2011, og forhandlingene om en ny traktat om menneskerettigheter og næringsliv.

Det er også lovende at FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og multinasjonale selskaper og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har hatt en ledende rolle i dette arbeidet. Dette har hevet verdenssamfunnets forventninger til bedrifter som, med eller uten vitende og vilje, er implisert i brudd på menneskerettighetene.

DBIO

Share